Trực tiếp: Đại Hội GIỚI TRẺ GIÁO PHẬN XUÂN LỘC – Năm 2019

Lịch Công Giáo Năm 2021

ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ GIÁO PHẬN 2019
Chủ đề : NÀY CON ĐÂY, NHỮNG CHỨNG NHÂN LÒNG THƯƠNG XÓT!