Trực tiếp: Đại Hội GIỚI TRẺ GIÁO PHẬN XUÂN LỘC – Năm 2019

ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ GIÁO PHẬN 2019
Chủ đề : NÀY CON ĐÂY, NHỮNG CHỨNG NHÂN LÒNG THƯƠNG XÓT!

<