Cha Phêrô Nguyễn Văn Vàng, Chánh xứ Thánh Mẫu – giáo phận Xuân Lộc. Cha được Chúa gọi về khi đang dâng lễ vào sáng nay 30/6/2018, hưởng thọ 70 tuổi.Chúc thư cảm động của Cha cố Phêrô Nguyễn Văn Vàng

Thánh lễ an táng cha cố Phêrô Nguyễn Văn Vàng

<