Thánh lễ an táng cha Giuse Trần Ngọc Tâm

an táng cha Giuse Trần Ngọc Tâm

<