Thông báo: Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục và Phó Tế giáo phận Thái Bình

Văn phòng Toà Giám mục Thái Bình.

TÒA GIÁM MỤC THÁI BÌNH

Số 6, Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình

————————————————

THÔNG BÁO

Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục và Phó Tế

Thái Bình, ngày 01 tháng 12 năm 2017

TRONG TÂM TÌNH TẠ ƠN THIÊN CHÚA,

TÒA GIÁM MỤC THÁI BÌNH HÂN HOAN KÍNH BÁO:

Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Giám mục Giáo phận Thái Bình sẽ truyền chức linh mục và phó tế cho các thầy có tên dưới đây:

I.    Các Tiến Chức Linh Mục

1. Thầy Phó tế Tôma Aquinô Trần Minh Điện

2. Thầy Phó tế Giuse Phạm Đức Thuấn

3. Thầy Phó tế  Baraba Maria Nguyễn Ngọc Huân, CRM

4. Thầy Phó tế Gioan Maria Vũ Đức Mẫn, CRM

5. Thầy Phó tế Gioan Kim Khẩu Maria Bùi Văn Thọ, CRM

6. Thầy Phó tế Alsenmô Maria Đinh Khắc Tuyên, CRM

 

II.   Các Tiến Chức Phó Tế

1. Thầy Giuse Đặng Văn Hậu

2. Thầy Phêrô Trần Xuân Hiền

3. Thầy Giuse Dương Văn Hiếu

4. Thầy Phêrô Vũ Hữu Thành

5. Thầy Phêrô Trần Duy Thể

6. Thầy Giuse Trần Xuân Ứng

7. Thầy Đaminh Nguyễn Văn Bích

8. Thầy Giuse Mai Trần Diện

9. Thầy Phêrô Nguyễn Văn Quỳ

10. Thầy Antôn Maria Nguyễn Đăng Lộc, CRM

11. Thầy Anphongsô Maria Đặng Ngọc Châu, CRM

Thánh lễ truyền chức sẽ được cử hành tại quảng trường Nhà Chung Giáo phận Thái Bình vào  hồi 08g00, thứ Sáu, ngày 08/12/2017.

Xin Quý Đức Ông, quý Cha và anh chị em về hiệp thông Thánh lễ và cầu nguyện cho các tiến chức sống xứng đáng với hồng ân đã lãnh nhận.

Văn Phòng Tòa Giám Mục

Xin kính báo