Thông báo – Lễ Đức Mẹ Hà Nội ngày 02/7/2018

LỄ ĐỨC MẸ HÀ NỘI

Ngày 2 tháng Bảy 

Quan thày thành phố Hà Nội

Tước hiệu nhà thờ Cửa BắcLễ Đức Mẹ Hà Nội

Chúa Nhật ngày 1/7 lúc 20h:00 Rước kiệu tôn vinh Đức Mẹ

Thứ Hai ngày 2/7 lúc 18h:30 Thánh Ca tôn vinh Đức Mẹ

19h:00 Thánh lễ đại triều do Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn chủ sự.

Xin mời anh chị em đến thờ phượng Chúa và tôn vinh Đức Mẹ.

Lạy Đức Mẹ Hà Nội xin cầu cho chúng con.

Địa chỉ: Nhà thờ giáo xứ Cửa Bắc – 56 Phan Ðình Phùng, P. Quan Thánh, Q. Ba Ðình, Hà Nội 

<