Thiệp mời dự lễ truyền chức linh mục giáo phận Bắc Ninh

Tòa giám mục Bắc Ninh gửi tới quý bề trên, quý cha, nam nữ tu sỹ, chủng sinh và anh chị em thiệp mời dự lễ truyền chức linh mục

Kính xin Quý Bề Trên, Quý cha, Quý Tu sỹ nam nữa, Quý Chủng sinh, Quý Ân nhân, Quý khách và anh chị em  cầu nguyện cho quý tân chức được dồi dào ơn Chúa, trở nên những linh mục thánh thiện như lòng Chúa mong ước.

TM. Tòa Giám Mục Bắc Ninh

Lm. Giuse Nguyễn Đức Hiểu

Tổng Đại Diện

<