Linh mục đoàn Phan Thiết sắp có thêm 12 cha

Giáo phận Phan Thiết hiện đang trống tòa khi Đức cha Giuse Vũ Duy Thống qua đời (01/03/2017), Đức cha Tôma Nguyễn Văn Trâm, nguyên Giám mục Chính tòa Giáo phận Bà Rịa hiện làm giám quản Tông Tòa. Giáo phận Phan Thiết có địa bàn nằm trọn trong địa giới tỉnh Bình Thuận ngày nay.

 

<