Dòng Ngôi Lời: Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục & Phó Tế 30.12.2017

  Tỉnh Dòng Ngôi Lời Việt Nam tràn ngập tin vui cuối năm 2017 với 3 tân chức Linh Mục và 5 tân chức Phó Tế.Dòng Ngôi Lời: Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục & Phó Tế

  Vào lúc 8g30 thứ bảy, ngày 30 tháng 12 năm 2017 tại Nguyện Đường Dòng Con Đức Mẹ Mân Côi – Chí Hòa, Sài Gòn. Đồng tế với ngài có Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – GP Phú Cường.

  Tân Linh Mục:
  Antôn Pađôva Nguyễn Tất Bính, SVD
  Phanxico trần Thiện trí, SVD
  Gioan Baotixita Trần Vui, SVD

  Tân Phó Tế:
  Giuse Nguyễn Văn Dũng, SVD
  Phero Nguyễn Quốc Hưng, SVD
  Giuse Nguyễn Xuân Long, SVD
  Gioan Trần Nam Phong, SVD
  Gioan Đinh Quốc Tĩnh, SVD

  Nguồn: SVD

  <