CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ ĐỨC CHA PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN VĂN SANG

    CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ ĐỨC CHA PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN VĂN SANG – Nguyên Giám mục Giáo phận Thái Bình.CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ ĐỨC CHA PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN VĂN SANG
    CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ ĐỨC CHA PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN VĂN SANG

    <