Chùm ảnh lũ lụt tại Giáo xứ Dương Sơn – Huế

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=_r8IQBU5NrE?autoplay=1]

Theo tgp Huế

<