Tiểu sử Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Viên

Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Viên sinh ngày 8/1/1965 tại Giáo xứ Hướng Phương, Giáo phận Vinh (xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam).

Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Viên

Từ 1972-1983: Học chương trình phổ thông.

Từ 1984-1987: Đi nghĩa vụ quân sự phía Bắc, Việt Nam.

Từ 1987-1992: Học tại Đại học Nông nghiệp II, Huế, Khoa Kinh tế. Tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế.

Từ 1993-1999: Học tại Đại Chủng viện Vinh Thanh, Giáo phận Vinh.

Ngày 03-10-1999: Thụ phong Linh mục.

Từ 2000-2009: Du học Australia. Tốt nghiệp với văn bằng Tiến sĩ Thần học và 3 văn bằng Thạc sĩ.Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Viên

Từ 2009-2014: Phó Giám đốc và Giáo sư Tín lý Đại Chủng viện Phanxicô Xaviê (Vinh Thanh). Từ 2014: Giám đốc Đại Chủng viện.Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Viên
Từ 2010: Tổng Đại diện Giáo phận Vinh.

Được Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục Phụ tá Giáo phận Vinh ngày 13 tháng 6 năm 2013.

Thánh lễ Tấn phong Giám mục ngày 04 tháng 9 năm 2013. Khẩu hiệu Giám mục: “Thầy ban cho anh em bình an của Thầy” (Ga 14,27).

Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Viên

Tại Đại hội Hội đồng Giám mục Việt Nam lần thứ XIII (3-7/10/2016), Đức Cha Phêrô được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Giới trẻ và Thiếu nhi trực thuộc HĐGMVN.

Ngày 29 tháng 08 năm 2020, ĐTC Bổ nhiệm Gm giám quản Giáo phận Hưng Hóa

<