Đức TGM Phêrô Nguyễn Văn Tốt lên tiếng về vụ khủng bố tại Sri Lanka

Tuyên bố của Đức TGM Phêrô Nguyễn Văn Tốt, Sứ Thần Tòa Thánh tại Sri Lanka, về vụ khủng bố.

Về vụ khủng bố tại Sri Lanka, Đức TGM Phêrô Nguyễn Văn Tốt, từ 5 năm nay (22-3-2014) là Sứ thần Tòa Thánh tại đây, đã tuyên bố với Vatican News:

<