Mây thẻ: văn kiện Tòa Thánh

Họp báo công bố 2 văn kiện Tòa Thánh

Họp báo công bố 2 văn kiện Tòa Thánh

Sáng thứ năm, 17-1-2019 này, Bộ Phát triển nhân bản toàn diện, sẽ mở cuộc họp báo tại Vatican để công bố 2 văn kiện về nạn buôn người và về di dân và...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày