Trang nhà mây thẻ Văn kiện mới của Tòa Thánh

Mây thẻ: Văn kiện mới của Tòa Thánh

Văn kiện mới của Tòa Thánh

Văn kiện mới của Tòa Thánh về các vấn đề kinh tế tài chánh

VATICAN. Văn kiện mới của Bộ giáo lý đức tin và Bộ Phát triển nhân bản toàn diện đã được công bố sáng ngày 17-5-2018 với tựa đề ”Các vấn đề kinh tế và...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày