Trang nhà mây thẻ Tuần 4 Phục Sinh

Mây thẻ: Tuần 4 Phục Sinh

Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 12/5/2019

Tôi ban sự sống đời đời cho chiên của tôi (12.5.2019 – Chúa Nhật Tuần 4 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 10, 27-30 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng : “Chiên của tôi...

Tin/ bài mới đăng

lời chúa

Lời Chúa ngày 11-5-2021 – Thứ Ba Tuần 6 Phục Sinh

Có lợi cho anh em (11.5.2021 – Thứ Ba Tuần 6 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 16, 5-11 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn...

Top Video

Xem nhiều trong ngày

lời chúa

lời chúa ngày 6-5-2021 – Thứ Năm Tuần 5 Phục Sinh

Niềm vui trọn vẹn (06.5.2021 – Thứ Năm Tuần 5 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 15, 9-11 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ...