Mây thẻ: Tự sắc Summorum Pontificum

Tiếp kiến chung của ĐTC 21/8/2019

Đức Thánh Cha Phanxicô đang xem xét lại Tự sắc Summorum Pontificum

Đức Thánh Cha Phanxicô đã thấy được những căng thẳng xuất phát từ việc các linh mục được tuỳ ý lựa chọn theo nghi thức nào, nên có thể ngài sẽ tận dụng...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày