Mây thẻ: tử đạo tiên khởi

Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 26/12/2018

Xin nhận lấy hồn con (26.12.2017 – Thứ Tư: Thánh Stêphanô, tử đạo tiên khởi) Lời Chúa: Mt 10, 17-22 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Hãy coi chừng người đời....

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày