Mây thẻ: trung cộng

Phản Đối Nhà Cầm Quyền Trung Cộng Xâm Lăng Biển Đảo Việt Nam

Thông báo: Phản Đối Nhà Cầm Quyền Trung Cộng Xâm Lăng Biển Đảo Việt...

Thông Cáo Báo Chí Liên Hiệp Truyền Thông Công Giáo Việt Nam Vv: Phản Đối Nhà Cầm Quyền Trung Cộng Xâm Lăng Biển Đảo Việt Nam Australia, ngày 23 tháng 4 năm 2020. XÉT RẰNG, Lợi dụng tình...
Tập Cận Bình muốn viết lại Kinh Thánh để phù hợp với đường lối của Đảng cộng sản

Tập Cận Bình muốn viết lại Kinh Thánh để phù hợp với đường lối...

Nhà cầm quyền Trung quốc yêu cầu các đại diện các tôn giáo chính sửa đổi bản dịch các văn bản tham khảo để phù hợp với “các yêu cầu của thời đại mới”. https://conggiao24h.net/tin-cong-giao/the-gioi/nha-nuoc-trung-quoc-xoa-bo-cac-tu-thien-chua-thanh-kinh-va-chua-kito-khoi-cac-sach-cho-tre-em.html Vì...
Trung quốc phá nhà thờ

Chính quyền Trung Quốc sẽ phá bỏ 24 nhà thờ ở Hàm Đan

Chính quyền Trung Quốc sẽ phá bỏ 24 nhà thờ ở Hàm Đan Vào đêm mùng 6, sớm mùng 07.05, nhà thờ Công giáo của làng Thần Lưu, giáo phận Hàm Đan, thuộc tỉnh Hà...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày