Trang nhà mây thẻ Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội

Mây thẻ: Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội

Các tân Linh Mục TGP Hà Nội được sai đi coi xứ

các Tân Linh mục mới chịu chức ngày 19/10/2017 vừa qua, lên đường đi làm mục vụ tại các giáo xứ theo sự bổ nhiệm của Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn -...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày