Mây thẻ: Thứ Tư Tuần 4 Mùa Chay

lời chúa

Lời Chúa ngày 17-3-2021 – Thứ Tư Tuần 4 Mùa Chay

Không thể làm gì tự mình (17.3.2021 – Thứ Tư Tuần 4 Mùa Chay) Lời Chúa: Ga 5, 17-30 Khi ấy, Ðức Giêsu nói: “Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 3/4/2019

Không thể làm gì tự mình (3.4.2019 – Thứ Tư Tuần 4 Mùa Chay) Lời Chúa: Ga 5, 17-30 Khi ấy, Ðức Giêsu nói: “Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày

Trực tiếp Thánh Lễvideo

Trực tiếp Thánh lễ ngày 17-6-2021

Trực tiếp Thánh lễ ngày 17-6-2021 – Thánh lễ trực tuyến Thứ Năm Tuần 11 Thường niên Lời Chúa: Mt 6, 7-15 “Khi cầu nguyện, anh...