Mây thẻ: Thầy Giuse Mai Trần Diện

Truyền Chức Linh Mục và Phó Tế giáo phận Thái Bình 2018

Thông báo: Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục và Phó Tế giáo phận Thái...

Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ - Giám mục Giáo phận Thái Bình sẽ truyền chức linh mục và phó tế vào ngày 08.12.2018 tại Nhà Chung Giáo phận Thái Bình. TÒA GIÁM MỤC THÁI...

Thông báo: Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục và Phó Tế giáo phận Thái...

Văn phòng Toà Giám mục Thái Bình. TÒA GIÁM MỤC THÁI BÌNH Số 6, Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình ------------------------------------------------ THÔNG BÁO Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục và Phó Tế Thái Bình, ngày 01 tháng 12 năm 2017 TRONG...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày

Lịch trực tuyến Thánh lễ

Lịch trực tiếp Thánh Lễ hôm nay

Công Giáo 24h cập nhật Thánh Lễ Trực Tuyến tại Đây https://conggiao24h.net/truc-tiep-thanh-le(không phát lại) vào các khung giờ: Ngày thường: 5h15, 18h30 Thứ Bảy - Chúa...