Mây thẻ: Thánh Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót tại La Vang

video

Trực tiếp: Thánh Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót tại La Vang đêm 14/8/2018

THỨ 3 NGÀY 14/08/2018 – 14h00: Lần hạt suy tôn Lòng Chúa Thương Xót (tại Linh Đài) – 16h30: Dâng hoa tôn vinh Mẹ La Vang (tại Linh Đài) – 17h00: Thánh Lễ Vọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày