Mây thẻ: Thánh lễ An Táng Cha Antôn Phạm Văn Nam

video

Thánh lễ An Táng Cha Antôn Phạm Văn Nam 18/9/2018

Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết cũng sẽ được sống (Ga 11, 25). Thánh lễ An Táng Cha Antôn Phạm Văn Nam...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày