Trang nhà mây thẻ Thánh Địa La Vang

Mây thẻ: Thánh Địa La Vang

video

Trực tiếp: Đại lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời Tại La Vang 15/8/2018

THỨ 4 NGÀY 15/08/2018 – 5h00: Rước Kiệu Đức Mẹ La Vang – Thánh Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (tại Lễ Đài )

Tin/ bài mới đăng

Xem nhiều trong ngày