Trang nhà mây thẻ Tại sao bổ nhiệm Giám Mục thường lâu đến vậ

Mây thẻ: Tại sao bổ nhiệm Giám Mục thường lâu đến vậ

bổ nhiệm Giám Mục

Tại sao bổ nhiệm Giám Mục thường lâu đến vậy?

Bổ nhiệm Giám Mục trong Giáo Hội Công Giáo là một quy trình rất phức tạp, tốn rất nhiều thời gian. Về lý thuyết, Đức Giáo Hoàng có toàn quyền chỉ định bất cứ...

Tin/ bài mới đăng

Xem nhiều trong ngày