Mây thẻ: Suy niệm lời Chúa Thứ Ba Tuần 4 Phục sinh 24.4.2018

suy niệm lời chúa

Suy niệm lời Chúa Thứ Ba Tuần 4 Phục sinh 24.4.2018

Không ai cướp được chúng Lời Chúa: Ga 10, 22-30     Khi ấy, ở Giêrusalem, người ta đang mừng lễ Cung Hiến Đền Thờ. Bấy giờ là mùa đông. Đức Giêsu đi đi lại lại trong Đền Thờ,...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày