Mây thẻ: sứ điệp Phục sinh của ĐTC

sứ điệp Phục sinh của ĐTC

Sứ điệp Phục sinh 2018 của Đức Thánh Cha Phanxicô

Sau Thánh lễ Phục sinh, vào đúng giữa trưa,  ĐTC bắt đầu phần thứ 2 của buổi lễ, tức là nghi thức công bố sứ điệp Phục Sinh và ban phép lành với ơn...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày