Mây thẻ: Phụ nữ Công giáo có được phép mang thai hộ

Phụ nữ Công giáo có được phép mang thai hộ

Phụ nữ Công giáo có được phép mang thai hộ người khác không?

Hỏi: xin cha giải thích giúp thắc mắc dưới đây: Phụ nữ Công giáo có được phép mang thai hộ và sinh con cho người khác không? Trả lời: Trong thời đại tân tiến ngày  nay, người...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày