Mây thẻ: nhưng bay lên với ước mơ cao đẹp

Không dừng lại, nhưng bay lên với ước mơ cao đẹp

Không dừng lại, nhưng bay lên với ước mơ cao đẹp

Một Kitô hữu chân chính thì không chỉ dừng lại ở ơn sủng khởi đầu mà Chúa ban cho. Người ấy được mời gọi tiếp tục tiến bước tìm kiếm Thiên Chúa, để nhận...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày