Trang nhà mây thẻ Ngày Hòa Bình thế giới

Mây thẻ: Ngày Hòa Bình thế giới

Ngày Hòa Bình thế giới

Công bố đề tài Ngày Hòa Bình thế giới: 1-1-2019

ĐTC đã chọn đề tài cho Ngày Hòa Bình Thế Giới lần thứ 52 vào 1-1 năm tới, 2019, là: ”Chính trị tốt phục vụ hòa bình”. Một đoạn bình luận ngắn được Phòng Báo...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày