Mây thẻ: Mt 7: 15-20

lời chúa

Lời Chúa ngày 23-6-2021 – Thứ Tư Tuần 12 Thường niên

Cứ xem quả thì biết họ (23.6.2021 – Thứ Tư Tuần 12 Thường niên) Lời Chúa: Mt 7, 15-20 Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: "Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ...
lời chúa

Lời Chúa ngày 26/6/2019 – Thứ Tư tuần 12 TN

Cứ xem quả thì biết họ (26.6.2019 – Thứ Tư tuần 12 TN) Lời Chúa: Mt 7, 15-20 Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: "Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả,...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 27 tháng 6 năm 2018

Cứ xem quả thì biết họ  Lời Chúa: Mt 7, 15-20 Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: "Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày