Mây thẻ: Mt 4: 18-22

lời chúa

Lời Chúa ngày 30-11-2020 – Thứ Hai: Thánh Anrê, tông đồ

Hãy đi theo tôi (30.11.2020 – Thứ Hai: Thánh Anrê, tông đồ) Lời Chúa: Mt 4, 18-22 Khi ấy, Đức Giêsu đang đi dọc theo biển hồ Galilê, thì thấy hai anh em kia, là Simon,...
lời chúa

Lời Chúa ngày 30/11/2019 – Thứ Bảy, Thánh Anrê tông đồ

Hãy đi theo tôi (30.11.2019 – Thứ Bảy - Thánh Anrê tông đồ) Lời Chúa: Mt 4, 18-22 Khi ấy, Đức Giêsu đang đi dọc theo biển hồ Galilê, thì thấy hai anh em kia, là...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 30/11/2018

Hãy đi theo tôi (30.11.2018 – Thứ Sáu kính Thánh Anrê, tông đồ) Lời Chúa: Mt 4, 18-22 Khi ấy, Đức Giêsu đang đi dọc theo biển hồ Galilê, thì thấy hai anh em kia, là...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày