Mây thẻ: Mt 18: 1-5.10

lời chúa

Lời Chúa ngày 2-10-2020 – Thứ Sáu – Các Thiên thần Bản mệnh

Chiêm ngưỡng nhan Cha (02.10.2020 – Thứ Sáu - Các Thiên thần Bản mệnh) Lời Chúa: Mt 18, 1-5.10 Khi ấy, các môn đệ lại gần hỏi Ðức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, ai là người lớn...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 2/10/2018

Chiêm ngưỡng nhan Cha (02.10.2018 – Thứ Ba - Các Thiên thần Bản mệnh) Lời Chúa: Mt 18, 1-5.10 Khi ấy, các môn đệ lại gần hỏi Ðức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày