Mây thẻ: Mt 13: 31-35

lời chúa

Lời Chúa ngày 26-7-2021 – Lễ Thánh Gioakim và Anna

Tất cả bột dậy men (26-7-2021 – Thứ Hai Tuần 17 TN - Lễ Thánh Gioakim và Anna) Lời Chúa: Mt 13, 31-35 Khi ấy Đức Giêsu giảng dạy dân chúng dụ ngôn này: “Nước Trời...
lời chúa

Lời Chúa ngày 27-7-2020 – Thứ Hai Tuần 17 Thường Niên

Tất cả bột dậy men (27.7.2020 – Thứ Hai Tuần 17 Thường Niên) Lời Chúa: Mt 13, 31-35 Khi ấy Đức Giêsu giảng dạy dân chúng dụ ngôn này: “Nước Trời cũng giống như chuyện hạt...
lời chúa

Lời Chúa ngày 31/10/2019 – thứ Năm Tuần 30 TN

Hôm nay, ngày mai (31.10.2019 – Thứ Năm Tuần 30 TN) Lời Chúa: Lc 13, 31-35 Khi ấy, có mấy người Pharisêu đến thưa Ðức Giêsu rằng: “Xin ông đi ra khỏi đây, vì vua Hêrôđê...
Suy Niệm Lời Chúa

Suy niệm Lời Chúa ngày 30/7/2018

Tất cả bột dậy men (30-7-2018 – Thứ Hai Tuần 17 Thường Niên B) Lời Chúa: Mt 13, 31-35 Khi ấy Đức Giêsu giảng dạy dân chúng dụ ngôn này: “Nước Trời cũng giống như chuyện...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày