Mây thẻ: Mt 12 1-8

lời chúa

Lời Chúa ngày 17-7-2020 – Thứ Sáu Tuần 15 Thường Niên

Ta muốn lòng nhân (17.7.2020 – Thứ Sáu Tuần 15 Thường Niên) Lời Chúa: Mt 12, 1-8 Khi ấy, vào ngày Sabát, Ðức Giêsu băng qua một cánh đồng lúa; các môn đệ thấy đói và...

Ta muốn lòng nhân (21.7.2017 – Thứ sáu Tuần 15 Thường niên)

Lời Chúa: Mt 12, 1-8 Khi ấy, vào ngày Sabát, Ðức Giêsu băng qua một cánh đồng lúa; các môn đệ thấy đói và bắt đầu bứt lúa ăn. Những người Pharisêu thấy vậy, mới...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày