Trang nhà mây thẻ Mc 6: 7-13

Mây thẻ: Mc 6: 7-13

Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 15 tháng 7 năm 2018

Lời Chúa: Mc 6, 7-13 Khi ấy, Đức Giêsu gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ. Người chỉ thị cho...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày