Mây thẻ: Mc 6: 1-6

lời chúa

Lời Chúa ngày 4-7-2021 – Chúa Nhật tuần 14 thường niên

Vì họ không tin (04.7.2021 - Chúa Nhật tuần 14 Thường niên B) Lời Chúa: Mc 6, 1-6 Hồi ấy, Đức Giêsu trở về quê quán của Người, có các môn đệ đi theo. Đến ngày...
lời chúa

Lời Chúa ngày 3-2-2021 – Thứ Tư Tuần 4 TN

Quê quán của Người (03.02.2021 – Thứ Tư Tuần 4 TN) Lời Chúa: Mc 6, 1-6 Khi ấy Ðức Giêsu trở về quê quán của Người, có các môn đệ đi theo. Ðến ngày sabát, Người...
lời chúa

Lời Chúa ngày 5/2/2020

Quê quán của Người (05.02.2020 – Thứ Tư Tuần 4 TN) Lời Chúa: Mc 6, 1-6 Khi ấy Ðức Giêsu trở về quê quán của Người, có các môn đệ đi theo. Ðến ngày sabát, Người bắt...
Suy Niệm Lời Chúa

Suy niệm Lời Chúa: Chúa nhật 14 Thường niên B

CHÚA NHẬT THỨ XIV THƯỜNG NIÊN B (Mc 6, 1-6) "Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi."...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày