Mây thẻ: Mc 16: 15-20

lời chúa

Lời Chúa ngày 16-5-2021 – Chúa nhật 7 Phục Sinh

Có Chúa cùng hoạt động (16.5.2021 – Chúa nhật 7 Phục Sinh: Chúa Thăng thiên) Lời Chúa: Mc 16, 15-20 Trước khi lên trời, Ðức Giêsu nói với mười một tông đồ rằng: “Anh em hãy...
lời chúa

Lời Chúa ngày 3-12-2020 – Thứ Năm – Thánh Phanxicô Xaviê, linh mục

Loan báo Tin Mừng (03.12.2020 – Thứ Năm - Thánh Phanxicô Xaviê, linh mục) Lời Chúa: Mc 16, 15-20 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em hãy đi khắp tứ phương...
lời chúa

Lời Chúa ngày 25-4-2020 – Thứ Bảy: Thánh Marcô, Tác giả sách Tin Mừng

Loan báo Tin Mừng (25.4.2020 – Thứ Bảy: Thánh Marcô, Tác giả sách Tin Mừng) Lời Chúa: Mc 16, 15-20 Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và nói: “Anh em hãy...
lời chúa

Lời Chúa ngày 3/12/2019 – Thứ ba tuần 1 Mùa Vọng

Loan báo Tin Mừng (03.12.2019 Thứ Ba Tuần 1 MV - Thánh Phanxicô Xaviê, linh mục) Lời Chúa: Mc 16, 15-20 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em hãy đi khắp...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 13.5.2018

Có Chúa cùng hoạt động Lời Chúa: Mc 16, 15-20     Trước khi lên trời, Ðức Giêsu nói với mười một tông đồ rằng: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho...
suy niệm lời chúa

Loan báo Tin Mừng thư 4 ngày 25.4.2018

Loan báo Tin Mừng Lời Chúa: Mc 16, 15-20     Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và nói: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày