Mây thẻ: Mc 12: 13-17

lời chúavideo

Lời Chúa ngày 1-6-2021 – Thứ Ba Tuần 9 Thường niên

Của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa (01.6.2021 – Thứ Ba Tuần 9 Thường niên) Lời Chúa: Mc 12, 13-17 Khi ấy, người ta cử mấy người Pharisêu và mấy người thuộc phe Hêrôđê đến cùng...
lời chúa

Lời Chúa ngày 2-6-2020 – Thứ Ba Tuần 9 Thường Niên

Của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa (02.6.2020 – Thứ Ba Tuần 9 Thường Niên) Lời Chúa: Mc 12, 13-17 Khi ấy, người ta cử mấy người Pharisêu và mấy người thuộc phe Hêrôđê đến cùng...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 5 tháng 6 năm 2018

Của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa Lời Chúa: Mc 12, 13-17 Khi ấy, người ta cử mấy người Pharisêu và mấy người thuộc phe Hêrôđê đến cùng Đức Giêsu để Người phải lỡ lời mà mắc...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày