Mây thẻ: Mc 11: 27-33

lời chúa

Lời Chúa ngày 29-5-2021 – Thứ Bảy Tuần 8 Thường niên

Chúng tôi không biết (29.5.2021 – Thứ Bảy Tuần 8 Thường niên ) Lời Chúa: Mc 11, 27-33 Khi ấy, Ðức Giêsu và các môn đệ lại vào Giêrusalem. Người đang đi trong Ðền Thờ, thì...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 2 tháng 6 năm 2018

Chúng tôi không biết Lời Chúa: Mc 11, 27-33 Khi ấy, Ðức Giêsu và các môn đệ lại vào Giêrusalem. Người đang đi trong Ðền Thờ, thì các thượng tế, kinh sư và kỳ mục đến cùng...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày