Mây thẻ: Lời Chúa ngày 7 tháng 6 năm 2018

Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 7 tháng 6 năm 2018

Hai điều răn Lời Chúa: Mc 12, 28b-34 Khi ấy, có một người trong các kinh sư đến gần Đức Giêsu và hỏi rằng: “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu?” Đức Giêsu...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày