Trang nhà mây thẻ Lời Chúa ngày 26/8/2018

Mây thẻ: Lời Chúa ngày 26/8/2018

Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 26/8/2018

Lời ban sự sống (26-8-2018 – Chúa Nhật 21 Thường Niên B) Lời Chúa: Ga 6, 54a.60-69 Khi nghe Ðức Giêsu tuyên bố: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời”, nhiều...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày

lời chúa

Lời Chúa ngày 6-3-2021 – Thứ Bảy Tuần 2 Mùa Chay

Ăn mừng (6.3.2021 – Thứ Bảy Tuần 2 MC) Lời Chúa: Lc 15, 1-3.11-32 Khi ấy, các người thu thuế và các người tội lỗi đều...