Mây thẻ: Lời Chúa ngày 2/11/2018

Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 2/11/2018

Anh em sắp được cứu độ. (02.12.2018 Chúa Nhật 1 Mùa Vọng Năm C) Lời Chúa: Lc 21,25-28.34-36 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Sẽ có những điềm lạ trên mặt...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày