Mây thẻ: Lời Chúa ngày 18/10/2018

Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 18/10/2018

Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít (Lễ Kính Thánh Luca 18.10.2018 – Thứ Năm Tuần 28 TN Tin Mừng: Lc 10, 1-9 Khi ấy, Chúa Giê-su chỉ định bảy mươi hai môn đệ...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày