Mây thẻ: Lời Chúa ngày 15/2/2019

Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 15/2/2019

Nói được rõ ràng (15.2.2019 – Thứ Sáu Tuần 5 TN) Lời Chúa: Mc 7, 31-37 Khi ấy, Ðức Giêsu lại bỏ vùng Tia, đi qua...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày

lời chúa

Lời Chúa ngày 29-7-2021 – Thứ Năm Tuần 17 TN –...

Đón Người vào nhà (29.7.2021 – Thứ Năm Tuần 17 TN - lễ Thánh Mácta) Lời Chúa: Lc 10, 38-42 Trong khi Thầy trò Đức Giêsu...