Mây thẻ: Lời Chúa ngày 15/2/2019

Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 15/2/2019

Nói được rõ ràng (15.2.2019 – Thứ Sáu Tuần 5 TN) Lời Chúa: Mc 7, 31-37 Khi ấy, Ðức Giêsu lại bỏ vùng Tia, đi qua...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày