Mây thẻ: lời chúa 9/7/2018

Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 9 tháng 7 năm 2018

Lời Chúa: Mt 9, 18-26 Khi ấy, Đức Giêsu còn đang nói với các môn đệ ông Gioan, thì bỗng một vị thủ lãnh đến gần bái lạy Người và nói: “Con gái tôi vừa...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày