Mây thẻ: linh mục đoàn sài gòn

Linh mục đoàn Sài Gòn

Linh mục đoàn Sài Gòn với Tuần tĩnh tâm thường niên 2018

WGPSG -- "Với trải nghiệm thiêng liêng, linh mục tháp tùng các bạn trẻ để giúp họ đừng đánh mất chính mình là người có lý tưởng, người của sự thật, của tình yêu, của...
linh mục đoàn tổng giáo phận Sài Gòn

Danh sách linh mục đoàn tổng giáo phận Sài Gòn

Tên/ Năm sinh/ Chịu chức/ Chức vụ/ Nhiệm sở/ Địa chỉ liên lạc Giuse Đặng Xuân An 1963 2006 Phaolô Đổng Đức An - OP 1970 2003 Chánh xứ Minh Đức Giuse Kiều Hoàng An 30/5/2016 Phụ...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày