Mây thẻ: Lễ Trái tim Vô nhiễm Đức Mẹ

lời chúa

Lời Chúa ngày 25-6-2022 | Trái tim Vô nhiễm Đức Mẹ

Hằng ghi nhớ trong lòng (25.6.2022 – Thứ Bảy - Trái tim Vô nhiễm Đức Mẹ) Lời Chúa: Lc 2, 41-51 Hằng năm, cha mẹ Đức Giêsu trẩy hội đền Giêrusalem mừng lễ Vượt Qua. Khi...
Trực tuyến Thánh Lễvideo

Trực tiếp Thánh lễ ngày 12-6-2021

Trực tiếp Thánh lễ ngày 12-6-2021 – Thánh lễ trực tuyến Thứ Bảy – Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ vào lúc 5h00, 18h00 https://www.youtube.com/watch?v=gHBv0YJVqU4 Lời Chúa: Lc 2, 41-51 Hằng năm, cha mẹ Đức Giêsu...
lời chúa

Lời Chúa ngày 12-6-2021 – Thứ Bảy – Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức...

Hằng ghi nhớ trong lòng (12.6.2021 – Thứ Bảy – Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ) Lời Chúa: Lc 2, 41-51 Hằng năm, cha mẹ Đức Giêsu trẩy hội đền Giêrusalem mừng lễ Vượt Qua....
Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria

Tại sao Tháng Tám là tháng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria?

Tháng Tám từ ban đầu đã có lễ kính đặc biệt Đức Trinh Nữ Maria vì ơn xin chấm dứt Thế Chiến II và biến cố Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Trong Giáo Hội...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 9 tháng 6 năm 2018

Hằng ghi nhớ trong lòng  Lời Chúa: Lc 2, 41-51 Hằng năm, cha mẹ Đức Giêsu trẩy hội đền Giêrusalem mừng lễ Vượt Qua. Khi Người được mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên đền, như...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày