Mây thẻ: lễ Diwali

tín hữu Ấn giáo

Tòa Thánh chúc mừng các tín hữu Ấn giáo nhân lễ Diwali

Tòa Thánh chúc mừng các tín hữu Ấn giáo nhân dịp lễ Diwali và cầu mong các tín hữu Kitô và Ấn giáo cộng tác với nhau trong việc bảo vệ những người dễ...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày