Mây thẻ: Lc 9: 57-62

lời chúa

Lời Chúa ngày 30-9-2020 – Thứ Tư Tuần 26 Thường niên

Trước đã (30.9.2020 – Thứ Tư Tuần 26 Thường niên) Lời Chúa: Lc 9, 57-62 Đang khi Thầy trò Đức Giêsu đi đường thì có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 3/10/2018

Trước đã (03.10.2018 – Thứ Tư Tuần 26 TN Năm chẵn) Lời Chúa: Lc 9, 57-62 Đang khi Thầy trò Đức Giêsu đi đường thì có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày